BÌNH OXY 40 LÍT

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Công ty TNHH HOÀNG VŨ cung cấp bình oxy 40 lít MỚI 100% có thông số kỹ thuật sau:

Loại: ISO9809 229-40-150

Thể tích 40 lítbình oxy 40 lít

Chiều cao: 1260 mm

Đường kính: 229 mm

Khối lượng: 55 kg (+-5%)

Áp suất làm việc : 150 bar =150 kg/cm2)

Bề dày :5.7 mm

Chất liệu: 30 CrMo

Chứa 6 m3 khí argo

Sản phẩm cùng loại : bình oxy y tế , bình oxy 14 lit, bình khí argon 14lít , bình argon 40 lít , bình co2 14 lít , bình co2 40 lít .