BÌNH ARGON 14LÍT

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

BÌNH ARGON 10 -14 LÍT

Thông số kỹ thuật :

  • Đường kính: 140 mmbình argon 14 lít
  • Bề dày: 4.1 mm
  • Chiều cao: 1115 mm
  • Khối lượng: 17.7 kg
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Áp suất thử: 250 bar
  • Chai mới 100%
  • Kiểm định 5 năm do Trung Tâm II Đóng kiểm định trực tiếp trên vỏ bình
  • Tiêu chuẩn ISO 9809
  • Bình Khí argon chứa được 2 m3 khí argon

Sản phẩm liên quan : bình argon 10 lít, bình argon 40 lít, bình oxy y tế , bình oxy 14 lít , bình oxy 40 lít ,bình co2 14 lít,bình co2 40 lít.