BÌNH ARGON 40 LÍT

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

CÔNG TY HOÀNG VŨ CUNG CẤP BÌNH ARGON 40 LÍT MỚI 100% có thống số ký thuật sau:

bình argon 40 lítLoại: ISO9809 229-40-150

Thể tích 40 lít

Chiều cao: 1260 mm

Đường kính: 229 mm

Khối lượng: 55 kg (+-5%)

Áp suất làm việc : 150 bar =150 kg/cm2)

Bề dày :5.7 mm

Chất liệu: 30 CrMo

Chứa 6 m3 khí argon.

Sản phẩm liên quan : bình argon 10 lít, bình argon 14lít, bình oxy y tế , bình oxy 14 lít , bình oxy 40 lít ,bình co2 14 lít,bình co2 40 lít.