BÌNH CO2 14 LÍT

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

BÌNH CO2 10 - 14 LÍT

bình co2 14 lít

Thông số kỹ thuật :

+ Chứa 2m3 = 5kg khí co2
+ Thể tích 14 lít
+ Van QF-2C
+ Khối lượng: 18.6 kg
+ Áp suất thử: 250 bar
+ Áp suất làm việc: 150 bar
+ Kiểm định 5 năm
Sản phẩm liên quan : bình argon 10 lít, bình argon 14lít, bình argon 40 lít , bình oxy y tế , bình oxy 40 lít , bình oxy 14 lít, bình co2 40 lít.