KHÍ OXY TINH KHIẾT

KHÍ OXY TINH KHIẾT

khí oxy tinh khiết

Khí oxy tinh khiết gồm:

  • Khí oxy có độ tinh khiết 99.999% hay gọi là 5.0
  • Khí oxy có độ tinh khiết 99.9995% hay gọi 5.5

Vỏ chai oxy chứa khí oxy tinh khiết gồm:

  • Vỏ chai oxy 10 lít, vỏ chai oxy 40 lít, vỏ chai oxy 47 lít đều nạp áp suất 150 bar
  • Vỏ chai oxy 50 lít nạp áp suất 200 bar

Ứng dụng:

  • Khí Oxy tinh khiết tiêu chuẩn dùng trong y tế, oxy thở, hỗ trợ sự sống, thủy sản
  • Chạy máy phân tích , phân tích hoá chất,phân tích thực phẩm, sử dụng trong các phòng thí nghiệm ở các trường đại học,các trung tâm nghiên cứu,viện nghiên cứu

Xuất sứ: Trung Quốc,Singapore,Việt Nam

S

Sản phẩm liên quan : khí argon tinh khiết , khí nito tinh khiết , khí co2 tinh khiết