KHÍ CO2 TINH KHIẾT

KHÍ CO2 TINH KHIẾT

khí co2 tinh khiết

Khí Co2 tinh khiết gồm:

  • khí Co2 có độ tinh khiết 99.999% hay còn gọi 5.0
  • khí Co2 có độ tinh khiết 99.9995% hay còn gọi 5.5

Vỏ chai co2 chứa khí co2 tinh khiết gồm:

Vỏ chai co2 chứa khí tinh khiết gồm vỏ chai 10 lít nạp 5 kg, 14 lít nạp 8 kg ,40 lít nạp 25 kg, 47 lít nạp 28 kg khí co2 , 50 lít nạp 35 kg khí co2

Ứng dụng :

Công nghiệp dược phẩm và một số ngành công nghiệp chế biến hóa chất khác do nó là chất thay thế ít độc hơn cho các dung môi truyền thống như các clorua hữu cơ.

Áp dụng trong công nghệ chiết suất dược liệu, sử dụng áp suất siêu tới hạn để sản xuất và tinh chế tinh dầu phục vụ y học, chạy máy laser mổ, nuôi cấy mô tế bào thực vật, phân tích mẫu, sử dụng tại các viện nghiên cứu

Xuất sứ: Việt Nam,Trung Quốc, Singapore

Sản phẩm liên quan : khí argon tinh khiết , khí oxy tinh khiết , khí nito tinh khiết