BÌNH OXY 14 LÍT

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Công ty TNHH HOÀNG VŨ cung cấp bình oxy 14 lít MỚI 100% có thống số kỹ thuật sau:

  • bình oxy 14 lítĐường kính: 140 mm
  • Bề dày: 4.1 mm
  • Chiều cao: 1115 mm
  • Khối lượng: 17.7 kg
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Áp suất thử: 250 bar
  • Chai mới 100%
  • Kiểm định 5 năm do Trung Tâm II Đóng kiểm định trực tiếp trên vỏ bình
  • Tiêu chuẩn ISO 9809
  • Bình Khí argon chứa được 2 m3 khí oxy

Sản phẩm liên quan : bình argon 10 lít, bình argon 14lít, bình argon 40 lít , bình oxy y tế , bình oxy 40 lít ,bình co2 14 lít,bình co2 40 lít.