VỎ CHAI NI TƠ

VỎ CHAI NI TƠ

Vỏ chai ni tơ 10 - 14 lít

vỏ chai ni tơ

Thông số kỹ thuật :

 • Đường kính: 140 mm
 • Bề dày: 4.1 mm
 • Chiều cao: 1115 mm
 • Khối lượng: 17.7 kg
 • Áp suất làm việc: 150 bar
 • Áp suất thử: 250 bar
 • Chai mới 100%
 • Kiểm định 5 năm do Trung Tâm II Đóng kiểm định
 • Bình chứa được 2 - 2,5 m3 khí

Vỏ chai ni tơ 40 lít

vỏ chai ni tơ

Thông số kỹ thuật :

 • Thể tích 40 lít
 • Chiều cao: 1260 mm
 • Đường kính: 229 mm
 • Khối lượng: 55 kg (+-5%)
 • Áp suất làm việc : 150 bar =150 kg/cm2)
 • Kiểm định 5 năm do trung tâm 2 kiểm định
 • Bề dày :5.7 mm
 • Chất liệu: 30 CrMo
 • Chứa 6 m3 khí

Sản phẩm liên quan : vỏ chai co2 , vỏ chai oxy , vỏ chai argon , vỏ chai acetylen