BÌNH CO2 MINI

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

BÌNH CO2 MINI 7 LÍT -10 LÍT - 14 LÍT

BÌNH CO2 MINI,bình co2 mini

Khí Hoàng Vũ chuyên bán bình co2 nhỏ, bình co2 mini, bình co2 7 lít - 10 lít - 14 lít

Thông số bình co2 mini.

- Bình co2 14 lít, bình nặng 19kg, nạp 8 kg co2 lỏng.

- Bình co2 10 lít, bình nặng 17kg, nạp 5kg co2 lỏng.

- Bình co2 7 lít, bình nặng 14kg, nạp 2 - 3kg co2 lỏng.

- Bình có kiểm định 3 năm

- Bình có kiểm định an toàn theo đúng trình tự về quy trình kiểm định bình nén khí cao áp.

Ứng dụng của khí co2:

- Khí co2 dùng trong thực phẩm như Rượu, bia.

- Khí co2 dùng tạo hiệu ứng sân khấu.

- Khí co2 dùng cho việc nuôi tảo.

- Khí co2 dùng cho việc hàn mig.

Ngoài ra công ty còn cung cấp đồng hồ giảm áp khí co2 sử dụng cho bình khí co2.