ĐỒNG HỒ GIẢM ÁP OXY

ĐNG HỒ GIẢM ÁP OXY

Van giảm áp oxy sử dụng cho hàn cắt ( đồng hồ gió hoặc đồng hồ oxy)

1. van giảm áp oxy của trung quốc :

đồng hồ giảm áp oxy

Gồm các loại sau 999, jadon, đồng hồ oxy yamato ( Trung Quốc), đồng hồ oxy tanaka ( Trung Quốc) ....

+ áp suất đầu vào 0-150 bar

+ Áp suất đầu ra 0- 15 bar

+ áp suất hiển thị đầu vào 0-250 bar

+ Áp suấy hiển thị đầu ra 0-25 Bar

2. Van giảm áp oxy của Nhật : Tanaka

đồng hồ giảm áp oxy

+ áp suất đầu vào 0-150 bar

+ Áp suất đầu ra 0- 15 bar

+ áp suất hiển thị đầu vào 0-250 bar

+ Áp suấy hiển thị đầu ra 0-25 Bar

Van giảm áp khí oxy loại tốt sử dụng cho phòng thí nghiệm, các thiết bị yêu cầu chính xác cao và áp suất đầu vào lớn

1. Van giảm áp oxy typhoon và tornado ( Messer - Đức)

đồng hồ giảm áp oxy

+ áp suất đầu vào 0 - 300 bar

+ Áp suất đầu ra 0 - 10 bar

+ áp suất hiển thị đầu vào 0 - 400 bar

+ Áp suấy hiển thị đầu ra 0 - 16 Bar

2. Van giảm áp oxy Chyoda, koike ( Nhật bản)

+ Áp suất đầu vào 0 - 150 bar

+ Áp suất đầu ra 0 - 15 bar

+ Áp suất hiển thị đầu vào 0 - 250 bar

+ Áp suấy hiển thị đầu ra 0 - 25 Bar

3. Van giảm áp oxy harris ( Mỹ):

đồng hồ giảm áp oxy

Với các model 601, 801, 825, 925, 8700, 25 Gx, .....

+ Với áp suất đầu vào 0-230 hoặc 0-300 bar

+ Áp suất đầu ra: 0-4 Bar, 0-10 Bar, 0-15 bar, 0-20 bar, 0-40 Bar

Sản Phẩm Liên Quan :